Mirrors (2008)

An ex-cop and his family are the target of an evil force that is using mirrors as a gateway into their home.Espejos siniestros | Mirrors | Зеркала | Aynalar | Espelhos | Espelhos do medo | Into the Mirror | Lustra | Mesa apo ton kathrefti | Oglinzi malefice | Peeglid | Reflejos | Riflessi di paura | Tükrök | Veidrodziai | Zerkala | Zrcala

Levidia